Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
NỘI QUY CẢNG BIỂN
Phụ lục VII, Nội quy cảng biển Hải Phòng: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật có liên quan
Ngày có hiệu lực: [03/09/2019]

I

Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015

II

Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

 

2

Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

3

Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

4

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

5

Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về việc công b, tiếp nhận, xử và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

6

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 về đăng ký, xóa đăng và mua, bán, đóng mới tàu biển.

7

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

8

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTV ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

9

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

10

Nghị định 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

11

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Nghị định số 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 05 năm 2018 về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật hàng hải việt nam về quản lý hoạt động hàng hải

Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

12

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

13

Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải.

14

Nghị định thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Nghị định 16/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

II

Thông tư của Bộ giao thông vận tải

    1

Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-ten-nơ vận tải biển tuyến quốc tế

    2

Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

    3

Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, vận hành hệ thống AIS

    4

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

    5

Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

    6

Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

    7

Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

    8

Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

    9

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

10

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kim tàu biển Việt Nam

11

Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

12

Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải bin nội địa cho tàu bin nước ngoài

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

13

Thông tư 05/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

14

Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

15

Thông tư số 14/2017/TT-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

16

Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

17

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

18

Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

19

Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

20

Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu bin

21

Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

22

Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Việt Nam

23

Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

24

Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khvận chuyn hàng nguy him bằng tàu bin

25

Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thông tư 07/2019/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019  của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/tt-bgtvt ngày 29 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải

26

Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thông tư số 23/2019/TT-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố hải phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

III

Thông tư do Bộ, ngành khác có liên quan ban hành

1

Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

2

Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

3

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

4

Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải luồng chuyên dùng

5

Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

6

Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

7

Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

8

Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công b cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Thông tư 17/2018/TT-BYT ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ trưởng bộ y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

9

Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thng kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018  của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

IV

Văn bản cá biệt có liên quan

1

Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam.

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

2

Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ con-te-nơ và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

3

Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

4

Quyết định số 1727/QĐ-CHHVN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố khu neo đậu, tránh trú bão tại khu vực Bạch Đằng, Bến Lâm thuộc vùng nước cảng biển Hải Phòng

5

Quyết định số 2031/QĐ-CHHVN ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành quy chế quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng

6

Quyết định số 344/QĐ-CHHVN ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố khu neo đậu chờ cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển Hải Phòng

I

Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015

II

Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

 

2

Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

3

Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

4

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

5

Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về việc công b, tiếp nhận, xử và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

6

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 về đăng ký, xóa đăng và mua, bán, đóng mới tàu biển.

7

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

8

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTV ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

9

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

10

Nghị định 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

11

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Nghị định số 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 05 năm 2018 về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật hàng hải việt nam về quản lý hoạt động hàng hải

Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

12

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

13

Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải.

14

Nghị định thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Nghị định 16/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

II

Thông tư của Bộ giao thông vận tải

27

Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-ten-nơ vận tải biển tuyến quốc tế

28

Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

29

Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, vận hành hệ thống AIS

30

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

31

Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

32

Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

33

Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

34

Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

35

Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

36

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kim tàu biển Việt Nam

37

Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

38

Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải bin nội địa cho tàu bin nước ngoài

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

39

Thông tư 05/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

40

Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

41

Thông tư số 14/2017/TT-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

42

Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

43

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

44

Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

45

Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

46

Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu bin

47

Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

48

Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Việt Nam

49

Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

50

Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khvận chuyn hàng nguy him bằng tàu bin

51

Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thông tư 07/2019/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019  của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/tt-bgtvt ngày 29 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải

52

Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thông tư số 23/2019/TT-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố hải phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

III

Thông tư do Bộ, ngành khác có liên quan ban hành

1

Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

2

Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

3

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

4

Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải luồng chuyên dùng

5

Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

6

Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

7

Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

8

Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công b cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Thông tư 17/2018/TT-BYT ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ trưởng bộ y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

9

Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thng kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018  của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

IV

Văn bản cá biệt có liên quan

1

Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam.

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

2

Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ con-te-nơ và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018  của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

3

Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

4

Quyết định số 1727/QĐ-CHHVN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố khu neo đậu, tránh trú bão tại khu vực Bạch Đằng, Bến Lâm thuộc vùng nước cảng biển Hải Phòng

5

Quyết định số 2031/QĐ-CHHVN ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành quy chế quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng

6

Quyết định số 344/QĐ-CHHVN ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố khu neo đậu chờ cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển Hải Phòng

Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)