Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
THÔNG TIN PHÁP LUẬT > Văn bản pháp luật có liên quan
Chọn lĩnh vực:
STTTên văn bản
1 NGHỊ ĐỊNH 54/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
   - Ngày có hiệu lực: 21/05/2021
  Tải về máy    Xem chi tiết
2Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
   - Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
  Tải về máy    Xem chi tiết
3Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
   - Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
  Tải về máy    Xem chi tiết
4Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức
   - Ngày có hiệu lực: 20/07/2020
  Tải về máy    Xem chi tiết
5Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
  Tải về máy    Xem chi tiết
6Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
  Tải về máy  
7Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn
   - Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
  Tải về máy  
8Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
   - Ngày có hiệu lực: 05/03/2020
  Tải về máy  
9Thông tư 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
  Tải về máy    Xem chi tiết
10Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
   - Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
  Tải về máy  
11Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
  Tải về máy  
12Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự
   - Ngày có hiệu lực: 16/02/2019
  Tải về máy    Xem chi tiết
13Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
   - Ngày có hiệu lực: 14/02/2019
  Tải về máy    Xem chi tiết
14Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
   - Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
  Tải về máy    Xem chi tiết
15Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
   - Ngày có hiệu lực: 11/01/2019
  Tải về máy  
16Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
   - Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
  Tải về máy    Xem chi tiết
17Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
   - Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
  Tải về máy    Xem chi tiết
18NGHỊ ĐỊNH 147/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
   - Ngày có hiệu lực: 24/10/2018
  Tải về máy  
19Nghị định 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 07/06/2018
  Tải về máy    Xem chi tiết
20Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 12/03/2018
  Tải về máy    Xem chi tiết
21Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Tải về máy    Xem chi tiết
22Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
23Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
24Nghị định 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
25Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
26Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
27Nghị định số 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
28Nghị định số 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
29Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
30Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
   - Ngày có hiệu lực: 01/06/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
31Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
   - Ngày có hiệu lực: 26/03/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
32Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
   - Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
33Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  Tải về máy    Xem chi tiết
34Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
   - Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
  Tải về máy    Xem chi tiết
35Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
  Tải về máy    Xem chi tiết
36Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
   - Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
  Tải về máy    Xem chi tiết
37Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
   - Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
  Tải về máy    Xem chi tiết
38NGHỊ ĐỊNH 38/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU
   - Ngày có hiệu lực: 24/04/2015
  Tải về máy  
39Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
   - Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
  Tải về máy    Xem chi tiết
40Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
   - Ngày có hiệu lực: 27/02/2015
  Tải về máy    Xem chi tiết
41NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
   - Ngày có hiệu lực: 14/02/2015
  Tải về máy  
42NGHỊ ĐỊNH 19/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
   - Ngày có hiệu lực: 14/02/2015
  Tải về máy  
43Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
   - Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
  Tải về máy    Xem chi tiết
44Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 20/11/2014
  Tải về máy  
45NGHỊ ĐỊNH 66/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
   - Ngày có hiệu lực: 20/08/2014
  Tải về máy  
46Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
   - Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
47Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
   - Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
48Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
49Nghị định số 173/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo
   - Ngày có hiệu lực: 07/03/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
50Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
   - Ngày có hiệu lực: 20/02/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
51 Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
   - Ngày có hiệu lực: 10/02/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
52Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
53Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
54Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
   - Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  Tải về máy    Xem chi tiết
55Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
   - Ngày có hiệu lực: 28/12/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
56Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   - Ngày có hiệu lực: 15/12/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
57Nghị định số 128/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2013 về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
   - Ngày có hiệu lực: 12/12/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
58Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
   - Ngày có hiệu lực: 12/12/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
59Nghị định số 146/2013/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả, khai thác cảng biển Nhóm 5 và bến cảng thuộc khu vực Cái Mép-Thị Vải
   - Ngày có hiệu lực: 07/11/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
60Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
   - Ngày có hiệu lực: 18/10/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
61Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải.
   - Ngày có hiệu lực: 28/09/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
62Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập
   - Ngày có hiệu lực: 05/09/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
63Nghị định sô 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
   - Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
64Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
   - Ngày có hiệu lực: 14/08/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
65Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT ngày 01/8/2013 của Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
   - Ngày có hiệu lực: 01/08/2013
  Tải về máy  
66Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
   - Ngày có hiệu lực: 31/07/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
67Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thih hành luật xử lý vi phạm hành chính.
   - Ngày có hiệu lực: 19/07/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
68Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
   - Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
69Nghị định số 31/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.
   - Ngày có hiệu lực: 11/06/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
70Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính Phủ về công tác văn thư.
   - Ngày có hiệu lực: 11/06/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
71Nghị định 58/2001/NĐ ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý con dấu
   - Ngày có hiệu lực: 11/06/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
72Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
   - Ngày có hiệu lực: 11/06/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
73Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
   - Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
74Nghị định số: 104/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   - Ngày có hiệu lực: 20/01/2013
  Tải về máy    Xem chi tiết
75Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
   - Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
  Tải về máy    Xem chi tiết
76Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
   - Ngày có hiệu lực: 25/05/2012
  Tải về máy    Xem chi tiết
77Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
   - Ngày có hiệu lực: 25/05/2012
  Tải về máy    Xem chi tiết
78Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
   - Ngày có hiệu lực: 05/04/2012
  Tải về máy    Xem chi tiết
79Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012
   - Ngày có hiệu lực: 19/03/2012
  Tải về máy    Xem chi tiết
80Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
   - Ngày có hiệu lực: 15/11/2011
  Tải về máy    Xem chi tiết
81Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2013 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
   - Ngày có hiệu lực: 05/06/2011
  Tải về máy    Xem chi tiết
82Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.
   - Ngày có hiệu lực: 05/04/2011
  Tải về máy    Xem chi tiết
83Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
   - Ngày có hiệu lực: 14/10/2010
  Tải về máy    Xem chi tiết
84Nghị định số: 57/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển
   - Ngày có hiệu lực: 25/05/2010
  Tải về máy    Xem chi tiết
85Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
   - Ngày có hiệu lực: 19/10/2009
  Tải về máy    Xem chi tiết
86Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
   - Ngày có hiệu lực: 02/06/2007
  Tải về máy    Xem chi tiết
87Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
   - Ngày có hiệu lực: 01/06/2006
  Tải về máy    Xem chi tiết
88Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
   - Ngày có hiệu lực: 09/05/2006
  Tải về máy    Xem chi tiết
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)